ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor het plaatsen van de schutting dient het terrein bouwrijp te worden opgeleverd zodat er gestart kan worden met de werkzaamheden.
Het is noodzakelijk dat de bouwploeg een strook van ca. 35cm breedte vrij mag ontvangen van puin, bestrating, wortels, afgebroken palen, funderingen o.i.d.
De werkruimte rondom de gaten voor de betonpalen dienen in omtrek ca. 70cm vrij te zijn en ca. 75cm in diepte. Ook dient er water en stroomvoorziening aanwezig te zijn.
Mochten het doen blijken dat er onverwachte extra werkzaamheden nodig blijken te zijn zal dit in overleg in rekening worden gebracht.

Als het weer of de grond niet acceptabel is om de schutting te plaatsen, dan zal het materiaal ter plaatse worden gelost. Via kantoor worden de vervolg stappen besproken en een nieuwe datum gereserveerd, u wordt hierover benaderd door kantoor. Ook kan u zelf per e-mail contact opnemen over de kwestie.

Met één betonnen onderplaat kan E&R Schuttingen een hoogte verschil tot maximaal 20cm opvangen. Mocht er een groter hoogte verschil aanwezig zijn, dient u E&R Schuttingen hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Bij de start van de werkzaamheden dient u zelf ter plekke aan te geven wat de juiste lijn(en) & hoogte(s) van de schutting(en) mag worden. Ook dient u zelf de leidingen en kabels in de grond kenbaar te stellen. E&R Schuttingen is niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, straatwerk en dergelijke. Uiteraard worden de werkzaamheden met uiterste zorg uitgevoerd op locatie.

Dient de schutting te beginnen of eindigen bij een woning, schuur, o.i.d. dan zal E&R Schuttingen hier niet starten of eindigen met een betonpaal. Dit omdat fundering hinder kan opleveren. Het tuinscherm zal direct worden bevestigd aan de bebouwing om een stevig geheel te vormen.
Mocht er een H.W.A. aanwezig zijn (Hemel Water Afvoer) dient u dit op voorhand te melden zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

Op de plaatsingsdatum dient er een parkeerplaats ter beschikking worden gesteld.
Indien de losplaats van de schutting meer dan 20 meter is van de plek waar de schutting geplaatst moet worden kan het voorkomen dat de bouwploeg extra kosten berekenen.

Mocht het doen blijken dat door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, file, autopech, o.i.d.) wij niet in de mogelijkheid zijn om de schutting te komen plaatsen of later aanwezig zijn, proberen wij u hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

U heeft 5 jaar garantie op het hout (alleen bij geΓ―mpregneerde planken) en betonrot.
Wij geven geen garantie op kleine scheurtjes, noesten in de planken, uit het lood staan of windstoten/stormschade.

E&R Schuttingen behoudt zich ten alle tijden het recht om dit niet te vervangen.

Voor het definitief reserveren van een plaatsingsdatum dient de factuur ten bate van de aanbetaling te worden voldaan, na het voldoen van de desbetreffende betaling ontvangt u een bevestiging vanuit E&R Schuttingen.

Daarna mag u de factuur ten bate van het resterend bedrag via een nieuwe e-mail ontvangen. E&R Schuttingen vraagt u de betaling ca. 1 week (uiterlijk 5 werkdagen) voor start van de werkzaamheden te voldoen. Indien de betaling uitblijft, dient de gereserveerde datum uitgesteld te worden.

Ons advies gaat er naar uit om spoedig na plaatsen de schutting aan te helen (bijvoorbeeld aanvullen, bestraten, beplanten, etc.) Hierdoor komt de schutting tot zijn stevigst te staan.

Menu